COOPERARE INTERETNICA PENTRU CONSERVAREA NATURII IN PARCUL NATIONAL RETEZAT
Amenajari
home

oamenii

locul

activitati:

educatie
ecologica

supraveghere

amenajari

evacuare deseuri

dezbateri
 

 

 

Sistemul de pancarde cuprinde 26 de pancarde instalate atât în campinguri, în locurile de popas cât si pe traseele importante. Pancardelele cuprind texte referitoare la campare, la facerea focului, la evacuarea deseurilor proprii, indicatoare spre izvor, spre locul de depozitare a deseurilor si spre WC, harti.
 
Amenajarea zonei din punct de vedere turistic si ecologic a continuat activitatile din anii trecuti, realizandu-se in acest an: lucrari în campingurile din Pietrele si Poiana Pelegii, prin amenajarea unor vetre de foc, amenajarea unor grupuri sanitare în Poiana Pelegii, distrugerea de vetre de foc neorganizate, refacerea sau înlocuirea pancardelor educative, restrictive deteriorate cuprinse în sistemul de pancarde realizat de Pro Natura în anii trecuti. 
.