English version

urma2.gif (567 bytes)
Pro Natura
Despre Noi
Proiecte
Alatura-te noua
Cantece
Galeria Foto

urma2.gif (567 bytes)
Retezat
Despre parc
Valoarea naturala
Probleme si amenintari
Galeria Foto

urma2.gif (567 bytes)
Arii Protejate
Necesitatea AP
Definitii/Clasificari AP
AP in lume
AP in Romānia
Baza de date a AP
Amenintari asupra AP
Institutii & Organizatii
Legislatie
Documentatie
Galeria Foto
Opinii & Idei

urma2.gif (567 bytes)ONG-uri Mediu
Emailuri ONG
Adrese ONG
Publicatii
Resurse
Conventia de la Bonn

LEGEA nr. 13 din 8 ianuarie 1998
pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, adoptata la Bonn la 23 iunie 1979

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 24 din 26 ianuarie 1998
ARTICOL UNIC
Romania adera la Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, adoptata la Bonn la 23 iunie 1979.

Traducerea Conventiei privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice


Partile contractante,
recunoscand ca animalele salbatice, in nenumaratele lor forme, sunt o componenta de neinlocuit a sistemului natural al pamantului care trebuie conservat pentru binele umanitatii,
constiente ca fiecare generatie de oameni detine resursele pamantului pentru generatiile viitoare si are obligatia de a asigura ca aceasta mostenire sa fie conservata, iar utilizarea ei, atunci cand este cazul, sa se faca in mod rational,
constiente de valoarea din ce in ce mai mare a animalelor salbatice din punctul de vedere al mediului inconjurator, ecologic, genetic, stiintific, estetic, recreational, cultural, educational, social si economic,
preocupate, mai ales, de acele specii de animale salbatice care migreaza in interiorul sau in afara granitelor de sub jurisdictia nationala,
recunoscand ca statele sunt si trebuie sa fie protectorii speciilor migratoare de animale salbatice care traiesc in interiorul granitelor lor jurisdictionale sau trec dincolo de acestea,
convinse ca gestionarea si conservarea efectiva a speciilor migratoare de animale salbatice necesita actiunea concertata a tuturor statelor in interiorul granitelor de sub jurisdictia lor nationala, unde astfel de specii isi petrec orice parte a ciclului lor de viata,
invocand Recomandarea nr. 32 din Planul de actiune adoptat de Conferinta Natiunilor Unite asupra Mediului Uman (Stockholm, 1972), primita cu satisfactie la a 27-a (douazeci si saptea) sesiune a Adunarii Generale a Natiunilor Unite,
au convenit, dupa cum urmeaza:

ART. 1 - Interpretare
1. Pentru scopul prezentei conventii: a) specii migratoare inseamna intreaga populatie sau orice parte separata geografic a populatiei oricarei specii sau oricarui taxon inferior de animale salbatice, o parte semnificativa ai carei indivizi traverseaza ciclic si previzibil una sau mai multe granite de sub jurisdictii nationale; b) starea de conservarea a unei specii migratoare inseamna ansamblul influentelor care actioneaza asupra speciei migratoare si care poate afecta distributia si abundenta acesteia pe termen lung;
c) starea de conservare va fi considerata favorabila atunci cand:
(1) datele privind dinamica populatiei arata ca specia migratoare se mentine pe termen lung ca o componenta viabila a ecosistemului din care face parte;
(2) aria de migrare a speciei migratoare nu este in reducere si nici nu exista riscul de reducere pe termen lung;
(3) exista si va exista in viitorul previzibil un habitat suficient pentru mentinerea populatiilor speciilor migratoare pe termen lung; si
(4) distributia si abundenta speciei migratoare se apropie de gradul de acoperire si de nivelurile istorice, daca exista ecosisteme potential favorabile si in masura in care corespund unei gestionari intelepte a vietii salbatice;
d) starea de conservare va fi considerata nefavorabila, daca oricare dintre conditiile enuntate la lit. c) a acestui alineat nu este intrunita;
e) periclitat, in raport cu o anumita specie migratoare, inseamna ca specia migratoare este in pericol de disparitie in toata aria sa de migrare sau intr-o parte importanta a acesteia;
f) arie de migrare inseamna toate zonele terestre si acvatice pe care le populeaza o specie migratoare, in care stationeaza temporar, pe care le traverseaza sau le survoleaza in orice moment al rutei normale de migratie a acesteia;
g) habitat inseamna orice zona din interiorul ariei de migrare a speciei migratoare, care are conditii de viata potrivite pentru acea specie;
h) statele ariei de migrare, in raport cu o anumita specie migratoare, inseamna orice stat (si, dupa caz, orice alta parte la care se refera lit. k) a acestui alineat), care isi exercita jurisdictia asupra oricarei parti din aria de migrare a acelei specii migratoare, sau un stat ale carui nave sub pavilion national sunt angajate in capturarea acelei specii migratoare in afara limitelor de sub jurisdictia nationala;
i) capturare inseamna prindere, vanare, pescuit, capturare, hartuire, omorare intentionata sau tentativa de angajare in orice asemenea actiune;
j) acord inseamna o intelegere internationala cu privire la conservarea uneia sau mai multor specii migratoare, asa cum prevad art. IV si V ale prezentei conventii;
k) parte inseamna un stat sau orice organizatie de integrare economica regionala constituita din state suverane, care este competenta sa negocieze, sa incheie si sa aplice acorduri internationale in problemele reglementate de prezenta conventie, pentru care aceasta este in vigoare.
2. In problemele care tin de competenta lor, organizatiile de integrare economica regionala care sunt parti la aceasta conventie vor exercita, in nume propriu, drepturile si vor indeplini responsabilitatile pe care prezenta conventie le atribuie statelor lor membre. In astfel de cazuri, statele membre ale acestor organizatii nu sunt indreptatite sa exercite individual asemenea drepturi.
3. Acolo unde prezenta conventie dispune luarea unei hotarari fie prin majoritatea de doua treimi, fie prin unanimitatea partilor prezente si votante, aceasta va insemna partile prezente si care voteaza printr-un vot afirmativ sau negativ. Partile care se abtin de la vot nu vor fi socotite printre partile prezente si votante in stabilirea majoritatii.

ART. 2 - Principii fundamentale
1. Partile recunosc importanta speciilor migratoare care pot fi conservate si a statelor ariei de migrare care vor cadea de acord sa actioneze in acest scop, oricand este posibil si oportun, acordand o atentie deosebita speciilor migratoare a caror stare de conservare este nefavorabila si luand, individual sau prin cooperare, masurile adecvate si necesare pentru conservarea unor asemenea specii si a habitatului lor.
2. Partile recunosc necesitatea luarii de masuri pentru a se evita periclitarea oricarei specii migratoare.
3. In mod deosebit, partile:
a) ar trebui sa promoveze, sa coopereze si sa sprijine cercetarile cu privire la speciile migratoare;
b) ar trebui sa se straduiasca sa asigure protectia imediata pentru speciile migratoare incluse in anexa nr. I;
c) ar trebui sa se straduiasca sa incheie acorduri care sa reglementeze conservarea si gestionarea speciilor migratoare incluse in anexa nr. II.

ART. 3 - Speciile migratoare periclitate: anexa nr. I
1. Anexa nr. I va cuprinde lista speciilor migratoare care sunt periclitate.
2. O specie migratoare poate fi inscrisa in anexa nr. I cu conditia ca informatii certe, cuprinzand cele mai corecte date stiintifice disponibile, sa arate ca specia este periclitata.
3. O specie migratoare poate fi scoasa din anexa nr. I, daca conferinta partilor stabileste ca:
a) informatiile certe, cuprinzand cele mai corecte date stiintifice disponibile, arata ca specia nu mai este periclitata;
b) nu exista riscul ca specia sa redevina periclitata datorita pierderii protectiei prin scoaterea ei din anexa nr. I.
4. Partile care sunt state ale ariei de migrare a unei specii inregistrate in anexa nr. I se vor stradui:
a) sa conserve si, unde este posibil si oportun, sa refaca acele habitate ale speciei care sunt importante pentru eliminarea pericolului de disparitie a speciei;
b) sa previna, sa elimine, sa atenueze sau sa minimalizeze, dupa caz, efectele negative ale activitatilor sau obstacolelor care stanjenesc sau impiedica in mod serios migratia speciilor;
c) in masura in care este posibil si oportun, sa previna, sa reduca sau sa controleze factorii care pericliteaza ori pot periclita in continuare speciile, incluzand controlul strict asupra introducerii de specii exotice sau controlul ori eliminarea speciilor exotice deja introduse.
5. Partile care sunt state ale ariei de migrare a unei specii migratoare cuprinse in anexa nr. I vor interzice capturarea animalelor ce apartin unei asemenea specii. Exceptii la aceasta interdictie pot fi facute, numai daca:
a) capturarea se face in scopuri stiintifice;
b) capturarea se face in scopul cresterii capacitatii de inmultire sau de supravietuire a speciilor afectate;
c) capturarea se face in scopul ameliorarii nevoilor celor care utilizeaza o asemenea specie ca mijloc traditional de subzistenta; sau
d) circumstante extraordinare o cer,
cu conditia ca asemenea exceptii sa fie precise in continut si limitate in spatiu si timp. O asemenea capturare nu trebuie sa opereze in dezavantajul speciilor.
6. Conferinta partilor poate recomanda partilor, care sunt state ale ariei de migrare a unei specii migratoare cuprinse in anexa nr. I, sa ia masuri suplimentare in beneficiul speciei.
7. Partile vor informa secretariatul, cat mai curand posibil, asupra oricarei exceptii facute in conformitate cu alin. 5 al acestui articol.

ART. 4 - Specii migratoare ce urmeaza sa faca subiectul acordurilor: anexa nr. II
1. Anexa nr. II va cuprinde lista speciilor migratoare care au o stare de conservare nefavorabila si care necesita intelegeri internationale pentru conservarea si gestionarea lor, precum si pe acelea care au o stare de conservare care ar putea beneficia semnificativ dintr-o cooperare internationala ce ar putea fi realizata printr-un acord international.
2. Daca circumstantele o justifica, o specie migratoare poate fi inregistrata atat in anexa nr. I, cat si in anexa nr. II.
3. Partile care sunt state ale ariei de migrare a speciilor migratoare inscrise in anexa nr. II se vor stradui sa incheie acorduri acolo unde acestea ar putea fi in beneficiul speciilor si ar da prioritate acelor specii care au o stare nefavorabila de conservare.
4. Partile sunt incurajate sa actioneze in vederea incheierii de acorduri pentru orice populatie sau orice parte a populatiei, separata geografic, a oricarei specii sau a oricarui taxon inferior de animale salbatice, ai caror indivizi traverseaza periodic una sau mai multe granite jurisdictionale nationale.
5. Secretariatul va primi cate o copie de pe fiecare acord incheiat, in conformitate cu prevederile acestui articol.

ART. 5 - Linii directoare pentru acorduri
1. Obiectul fiecarui acord va fi sa refaca starea favorabila de conservare a speciei migratoare respective sau sa o mentina intr-o asemenea stare. Fiecare acord ar trebui sa reglementeze acele aspecte ale conservarii si gestionarii speciilor migratoare vizate, care servesc atingerea acestui obiectiv.
2. Fiecare acord ar trebui sa acopere intreaga arie de migrare a speciei migratoare vizate si sa fie deschis participarii tuturor statelor din aria de migrare a acestei specii, atat celor care sunt parti la prezenta conventie, cat si celor care nu sunt parti.
3. Un acord ar trebui, oriunde este posibil, sa se ocupe mai mult decat de o singura specie migratoare.
4. Fiecare acord trebuie:
a) sa identifice speciile migratoare de care se ocupa;
b) sa descrie aria si ruta de migrare a speciilor migratoare;
c) sa dispuna, pentru fiecare parte, desemnarea autoritatii sale nationale abilitate cu punerea in aplicare a acordului;
d) sa stabileasca, daca este necesar, mecanismul adecvat de asistenta pentru realizarea scopului acordului, pentru supravegherea eficientei acestuia si pentru pregatirea rapoartelor pentru Conferinta partilor;
e) sa prevada procedurile pentru aplanarea diferendelor dintre partile la acord; si
f) sa interzica la minimum, in privinta speciilor migratoare din ordinul Cetacea, orice capturare care nu este permisa pentru acea specie migratoare, conform oricarui alt acord multilateral, si sa prevada posibilitatea aderarii la acord a statelor care nu sunt state ale ariei de migrare a respectivei specii migratoare.
5. Dupa caz si posibilitati, fiecare acord ar trebui sa prevada, dar sa nu se limiteze la:
a) analiza periodica a starii de conservare a speciilor migratoare vizate si identificarea factorilor care pot fi nocivi pentru aceasta stare;
b) coordonarea planurilor de conservare si gestionare;
c) cercetarea ecologiei si dinamicii populatiei speciei migratoare vizate, cu referire speciala la migratie;
d) schimbul de informatii asupra speciilor migratoare vizate, o atentie speciala fiind acordata schimbului de rezultate stiintifice si datelor statistice relevante;
e) conservarea si, acolo unde se cere si este posibil, refacerea habitatelor cu importanta in mentinerea starii de conservare favorabile si protectia unor asemenea habitate fata de factorii perturbatori, incluzand controlul strict al introducerii de specii exotice sau controlul asupra speciilor exotice deja introduse si care sunt daunatoare speciilor migratoare;
f) mentinerea unei retele de habitate potrivite, dispuse corespunzator in relatie cu rutele de migratie;
g) asigurarea, unde este necesar, de noi habitate favorabile pentru specia migratoare sau reintroducerea de specii migratoare in habitate favorabile;
h) eliminarea, in cea mai mare masura posibila, sau atenuarea activitatilor si a obstacolelor care stanjenesc sau impiedica migratia;
i) prevenirea, reducerea sau controlul evacuarii in habitatul speciei migratoare a unor substante nocive pentru aceasta;
j) masuri bazate pe principii ecologice pentru controlul si gestionarea capturarii speciilor migratoare;
k) proceduri pentru coordonarea actiunii de anihilare a capturarilor ilegale;
l) schimbul de informatii cu privire la amenintarile reale asupra speciilor migratoare;
m) proceduri de urgenta prin care actiunea de conservare ar putea fi intarita considerabil si rapid, atunci cand starea de conservare a speciei migratoare este serios afectata; si
n) constientizarea publicului asupra continutului si scopurilor acordului.

ART. 6 - Statele ariei de migrare
1. O lista a statelor ariei de migrare a speciilor migratoare inregistrate in anexele nr. I si II va fi tinuta la zi de catre Secretariat, care va folosi informatiile primite de la parti.
2. Partile vor informa Secretariatul cu privire la speciile migratoare inregistrate in anexa nr. I sau in anexa nr. II, fata de care ele se considera a fi state ale ariei de migrare, incluzand furnizarea de informatii asupra navelor lor sub pavilion national, angajate in capturarea speciei migratoare vizate in afara limitelor de sub jurisdictia nationala, si, unde este posibil, planuri de viitor cu privire la o asemenea capturare.
3. Partile care sunt state ale ariei de migrare pentru speciile migratoare inregistrate in anexele nr. I si II vor informa Conferinta partilor, prin intermediul Secretariatului, cu cel putin 6 luni inaintea fiecarei reuniuni ordinare a Conferintei partilor, asupra masurilor pe care le iau in aplicarea prevederilor prezentei conventii pentru aceste specii.

ART. 7 - Conferinta partilor
1. Conferinta partilor va fi organul de decizie al prezentei conventii.
2. Secretariatul va convoca o reuniune a Conferintei partilor la nu mai tarziu de 2 ani dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii.
3. Dupa aceea, Secretariatul va convoca reuniunile ordinare ale Conferintei partilor la intervale de maximum 3 ani, in afara de cazul cand Conferinta partilor decide altfel, si reuniuni extraordinare, de fiecare data la solicitarea scrisa a cel putin o treime din numarul partilor.
4. Conferinta partilor va stabili si va tine sub control reglementarile financiare ale prezentei conventii. Conferinta partilor va adopta, la fiecare dintre reuniunile sale ordinare, bugetul pentru perioada financiara urmatoare. Fiecare parte va contribui la acest buget, conform unui barem asupra caruia se va conveni de catre Conferinta partilor. Reglementarile financiare, incluzand prevederile asupra bugetului si baremului de contributii, precum si modificarile acestuia vor fi adoptate prin votul unanim al partilor prezente si votante.
5. La fiecare dintre reuniunile sale, Conferinta partilor va analiza aplicarea prezentei conventii si va putea, in special:
a) sa analizeze si sa evalueze starea de conservare a speciilor migratoare;
b) sa analizeze progresele facute in directia conservarii speciilor migratoare, in special a acelora inscrise in anexele nr. I si II;
c) sa elaboreze acele prevederi si sa asigure acele indrumari necesare imputernicirii Consiliului stiintific si Secretariatului pentru a-si indeplini sarcinile;
d) sa primeasca si sa examineze orice rapoarte prezentate de Consiliul stiintific, de Secretariat, de orice parte sau de orice organ permanent stabilit conform unui acord;
e) sa faca recomandari partilor pentru imbunatatirea starii de conservare a speciilor migratoare si sa analizeze progresele facute prin aplicarea acordurilor;
f) in cazurile in care nu a fost incheiat un acord, sa faca recomandari privind convocarea reuniunilor partilor care sunt state ale ariei de migrare a speciei migratoare sau a unui grup de specii migratoare, pentru a discuta masurile destinate imbunatatirii starii de conservare a speciilor;
g) sa faca recomandari partilor pentru imbunatatirea eficientei prezentei conventii; si
h) sa decida asupra oricarei masuri suplimentare ce trebuie luata pentru realizarea obiectivelor prezentei conventii.
6. Fiecare reuniune a Conferintei partilor va stabili data si locul desfasurarii reuniunii viitoare.
7. Orice reuniune a Conferintei partilor va stabili si adopta regulile de procedura pentru acea reuniune. Pentru luarea deciziilor la o reuniune a Conferintei partilor este necesara o majoritate de doua treimi din numarul partilor prezente si votante, cu exceptia cazurilor cand nu este prevazut altfel de prezenta conventie.
8. Organizatia Natiunilor Unite, agentiile sale specializate, Agentia Internationala pentru Energia Atomica, precum si orice stat care nu este parte la prezenta conventie si, pentru fiecare acord, organele desemnate de partile la acel acord pot fi reprezentate de observatori la reuniunile Conferintei partilor.
9. Orice agentie sau organ tehnic calificat in protectia, conservarea si gestionarea speciilor migratoare, din categoriile de mai jos, care a informat Secretariatul asupra dorintei sale de a fi reprezentat la reuniunile Conferintei partilor prin observatori, va fi admis cu conditia ca cel putin o treime din numarul partilor prezente sa nu se opuna:
a) agentii sau organisme internationale, guvernamentale sau neguvernamentale, si agentii sau organisme guvernamentale nationale;
b) agentii sau organisme nationale neguvernamentale care au fost aprobate in acest scop de statul in care se afla.
O data admisi, acesti observatori vor avea dreptul de participare, dar nu si de vot.

ART. 8 - Consiliul stiintific
1. La prima sa reuniune, Conferinta partilor va infiinta un consiliu stiintific care va asigura consultanta asupra problemelor stiintifice.
2. Orice parte poate desemna un expert calificat ca membru al Consiliului stiintific. In plus, Consiliul stiintific va cuprinde, ca membri, experti calificati, selectati si desemnati de Conferinta partilor; numarul acestor experti, criteriile pentru selectia lor si conditiile desemnarii lor vor fi stabilite de Conferinta partilor.
3. Consiliul stiintific se va intalni, la cererea Secretariatului, dupa cum va cere Conferinta partilor.
4. Supus aprobarii Conferintei partilor, Consiliul stiintific isi va stabili propriul regulament de procedura.
5. Conferinta partilor va stabili functiile Consiliului stiintific, dintre care:
a) asigurarea de consultanta stiintifica Conferintei partilor, secretariatului si, daca Conferinta partilor aproba, oricarui organism stabilit de prezenta conventie sau de un acord, precum si oricarei alte parti;
b) recomandarea si coordonarea cercetarii asupra speciilor migratoare, evaluarea rezultatelor acestor cercetari pentru a constata starea de conservare a speciilor migratoare si raportarea catre Conferinta partilor asupra acestei stari si a masurilor pentru ameliorarea ei;
c) elaborarea de recomandari catre Conferinta partilor in privinta speciilor migratoare ce trebuie incluse in anexele nr. I si II, indicandu-se si aria de migrare a acestor specii migratoare;
d) elaborarea de recomandari catre Conferinta partilor in privinta masurilor specifice de conservare si gestionare ce trebuie incluse in acordurile asupra speciilor migratoare;
e) recomandarea solutiilor la problemele referitoare la aspectele stiintifice ale aplicarii prezentei conventii, in special cu privire la habitatele speciilor migratoare, facuta Conferintei partilor.

ART. 9 - Secretariatul
1. Pentru scopurile prezentei conventii va fi infiintat un secretariat.
2. Pana la intrarea in vigoare a prezentei conventii, Secretariatul este asigurat de directorul executiv al Programului Natiunilor Unite pentru Mediul Inconjurator. In masura in care apreciaza ca este necesar, el poate fi asistat, in modul pe care il considera corespunzator, de agentii sau de organisme adecvate, interguvernamentale sau neguvernamentale, internationale sau nationale, calificate tehnic in protectia, conservarea si gestionarea animalelor salbatice migratoare.
3. Daca Programul Natiunilor Unite pentru Mediul Inconjurator nu mai poate asigura Secretariatul, Conferinta partilor va conveni masuri alternative pentru functionarea acestuia.
4. Functiile Secretariatului vor fi:
a) sa pregateasca si sa notifice reuniunile:
(i) Conferintei partilor; si
(ii) Consiliului stiintific;
b) sa mentina si sa promoveze legaturi cu partile si intre acestea, cu organismele permanente stabilite prin acorduri, cu alte organizatii internationale interesate de speciile migratoare;
c) sa obtina, de la orice sursa adecvata, rapoarte si alte informatii care promoveaza obiectivele si aplicarea prezentei conventii si sa stabileasca difuzarea adecvata a unor asemenea informatii;
d) sa atraga atentia Conferintei partilor asupra oricarei probleme care se refera la obiectivele prezentei conventii;
e) sa pregateasca pentru Conferinta partilor rapoarte asupra activitatii secretariatului si asupra aplicarii prezentei conventii;
f) sa tina si sa publice o lista a statelor ariei de migrare a tuturor speciilor migratoare incluse in anexele nr. I si II;
g) sa promoveze incheierea acordurilor, sub directa indrumare a Conferintei partilor;
h) sa tina si sa puna la dispozitia partilor o lista a acordurilor si, daca Conferinta partilor o solicita, sa furnizeze orice informatii asupra acestor acorduri;
i) sa tina si sa publice o lista a recomandarilor facute de Conferinta partilor, in conformitate cu prevederile art. VII alin. 5 lit. e), f) si g), sau a deciziilor luate in conformitate cu prevederile lit. h) a acestui alineat;
j) sa furnizeze publicului informatii referitoare la prezenta conventie si la obiectivele sale;
k) sa indeplineasca orice alta functie incredintata de prezenta conventie sau de Conferinta partilor.

ART. 10 - Amendarea conventiei
1. Prezenta conventie poate fi amendata la oricare reuniune ordinara sau extraordinara a Conferintei partilor.
2. Propunerile de amendare pot fi facute de orice parte.
3. Textul oricarui amendament propus si motivarea sa vor fi comunicate Secretariatului cu cel putin 150 de zile inaintea reuniunii, textul fiind comunicat cu promptitudine de catre Secretariat tuturor partilor. Orice comentarii ale partilor asupra textului vor fi comunicate Secretariatului cu cel putin 60 de zile inaintea inceperii reuniunii. Imediat dupa ultima zi stabilita pentru transmiterea comentariilor, Secretariatul va comunica partilor toate comentariile transmise pana in acea zi.
4. Amendamentele vor fi adoptate cu o majoritate de doua treimi din numarul partilor prezente si votante.
5. Un amendament la anexe va intra in vigoare pentru toate partile dupa 90 de zile de la reuniunea Conferintei partilor la care a fost adoptat, cu exceptia acelor parti care fac o rezerva in conformitate cu alin. (6) al acestui articol.
6. In cursul perioadei de 90 de zile, prevazuta la alin. 5 al acestui articol, orice parte poate face, printr-o notificare scrisa la depozitar, o rezerva referitoare la amendament. Rezerva la un amendament poate fi retrasa printr-o notificare scrisa adresata depozitarului si, in consecinta, amendamentul va intra in vigoare pentru acea parte dupa 90 de zile de la retragerea rezervei.

ART. 11 - Amendarea anexelor
1. Anexele nr. I si II pot fi amendate la orice reuniune ordinara sau extraordinara a Conferintei partilor.
2. Propunerile de amendare pot fi facute de catre oricare parte.
3. Textul oricarui amendament propus, fundamentat pe cele mai corecte date stiintifice disponibile si insotit de expunerea de motive, va fi transmis Secretariatului, cu cel putin 150 de zile inaintea reuniunii, iar Secretariatul il va trimite neintarziat tuturor partilor. Orice comentarii ale partilor asupra textului vor fi transmise Secretariatului cu nu mai putin de 60 de zile inainte de deschiderea reuniunii. Imediat dupa ultima zi stabilita pentru trimiterea comentariilor, Secretariatul va transmite partilor toate comentariile primite pana in aceasta zi.
4. Amendamentele vor fi adoptate cu o majoritate de doua treimi din numarul partilor prezente si votante.
5. Un amendament la anexe va intra in vigoare pentru toate partile, cu exceptia acelor parti care au facut o rezerva, in conformitate cu alin. 6 al acestui articol, la 90 de zile dupa reuniunea Conferintei partilor la care acel amendament a fost adoptat.
6. In cursul celor 90 de zile prevazute la alin. 5 al acestui articol, orice parte poate face o rezerva la amendament prin notificare scrisa adresata depozitarului. Rezerva la un amendament poate fi retrasa prin notificare scrisa adresata depozitarului si, ca urmare, amendamentul va intra in vigoare pentru acea parte la 90 de zile dupa ce rezerva este retrasa.

ART. 12 - Efecte asupra conventiilor internationale si altor reglementari
1. Nici o dispozitie din prezenta conventie nu va aduce atingere codificarii si dezvoltarii dreptului marii de catre Conferinta 10
Natiunilor Unite asupra Dreptului Marii, convocata in conformitate cu Rezolutia 2.750 C (XXV) a Adunarii Generale a Natiunilor Unite, nici revendicarilor si pozitiilor juridice, prezente si viitoare, ale oricarui stat privind dreptul marii, precum si natura si intinderea jurisdictiei statului de coasta si a statului de pavilion.
2. Dispozitiile prezentei conventii nu vor afecta in nici un fel drepturile sau obligatiile vreunei parti decurgand din orice tratat, conventie sau acord, existente.
3. Dispozitiile prezentei conventii nu vor afecta in nici un fel dreptul partilor de a adopta reglementari interne mai stricte referitoare, la conservarea speciilor migratoare cuprinse in anexele nr. I si II sau reglementari interne referitoare la conservarea speciilor care nu sunt cuprinse in anexele nr. I si II.

ART. 13 - Aplanarea diferendelor
1. Orice diferend care poate aparea intre doua sau mai multe parti in legatura cu interpretarea sau cu aplicarea dispozitiilor prezentei conventii va fi supus negocierii intre partile implicate in diferend.
2. Daca diferendul nu poate fi aplanat in conformitate cu alin. 1 al acestui articol, partile, de comun acord, pot supune diferendul arbitrajului, in special celui al Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga, iar partile care au supus diferendul sunt obligate prin decizie de arbitraj.

ART. 14 - Rezerve
1. Dispozitiile prezentei conventii nu vor fi supuse rezervelor generale. Rezervele specifice pot fi admise in conformitate cu prevederile acestui articol si ale art. XI.
2. Orice stat sau orice organizatie de integrare economica regionala poate, la depunerea instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa inscrie o rezerva specifica cu privire la prezenta oricarei specii migratoare fie in anexa nr. I sau in anexa nr. II, fie in ambele si, prin urmare, nu va fi considerat parte in privinta subiectului acelei rezerve, pana in a 90-a zi dupa ce depozitarul a transmis partilor notificarea ca aceasta rezerva a fost retrasa.

ART. 15 - Semnarea
Prezenta conventie va fi deschisa spre semnare la Bonn, pentru toate statele si organizatiile de integrare economica regionala, pana la data de 22 iunie 1980.

ART. 16 - Ratificare, acceptare, aprobare
Prezenta conventie va fi supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Guvernul Republicii Federale Germania, care va fi depozitarul.

ART. 17 - Aderarea
Dupa data de 22 iunie 1980, prezenta conventie va fi deschisa 11
pentru aderare tuturor statelor si organizatiilor de integrare economica regionala care nu au semnat-o. Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.

ART. 18 - Intrarea in vigoare
1. Prezenta conventie va intra in vigoare in prima zi a celei de-a treia luni de la data depunerii celui de-al cincisprezecelea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la depozitar.
2. Pentru fiecare stat sau organizatie de integrare economica regionala care ratifica, accepta sau aproba prezenta conventie ori adera la aceasta dupa depunerea celui de-al cincisprezecelea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezenta conventie va intra in vigoare in prima zi a celei de-a treia luni dupa depunerea de catre un astfel de stat sau astfel de organizatie a instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

ART. 19 - Denuntarea
Orice parte poate denunta oricand prezenta conventie prin notificare scrisa adresata depozitarului. Denuntarea va fi efectiva dupa 12 luni de la primirea notificarii de catre depozitar.

ART. 20 - Depozitarul
1. Textul original al prezentei conventii, in limbile engleza, franceza, germana, rusa si spaniola, fiecare dintre aceste versiuni fiind egal autentica, va fi depus la depozitar. Depozitarul va transmite copii certificate de pe fiecare versiune tuturor statelor si organizatiilor de integrare economica regionala, care au semnat conventia sau au depus instrumentele de aderare la aceasta.
2. Depozitarul, dupa consultarea guvernelor interesate, va pregati versiunile oficiale ale textului prezentei conventii, in limbile araba si chineza.
3. Depozitarul va informa toate statele si organizatiile de integrare economica regionala care au semnat si au aderat, precum si Secretariatul, in legatura cu semnarea, depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, cu intrarea in vigoare a prezentei conventii, cu amendamentele la aceasta, cu rezervele specifice si cu notificarile de denuntare.
(4) Imediat dupa ce prezenta conventie va intra in vigoare, o copie certificata de pe aceasta va fi transmisa de catre depozitar Secretariatului Natiunilor Unite, pentru inregistrare si publicare, in conformitate cu art. 102 al Cartei Natiunilor Unite.
Pentru conformitate, subsemnatii, fiind deplin imputerniciti in acest scop, am semnat prezenta conventie.
Intocmita la Bonn la 23 iunie 1979.

ANEXELE NR. I SI II
la Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice (CMS)
(cum au fost amendate de Conferinta partilor din anii 1985, 1988, 1991 si 1994)
In vigoare de la 9 septembrie 1994
ANEXA 1
INTERPRETARE
1. Speciile migratoare incluse in aceasta anexa sunt indicate astfel: a) prin numele speciei sau al subspeciei; sau
b) ca apartinand in totalitate speciilor migratoare incluse intr-un taxon superior sau intr-o subdiviziune a acestuia.
2. Alte referinte la taxonii superiori speciei sunt doar in scopul informarii sau al clasificarii.
3. Abrevierea s.I. este folosita pentru a arata ca denumirea stiintifica este utilizata in intelesul ei larg.
4. Un asterisc (*) pus in fata numelui unei specii indica faptul ca specia sau o populatie separata a acestei specii ori un taxon superior care cuprinde aceasta specie este cuprins in anexa nr. II.
MAMMALIA
CHIROPTERA
Molossidae Tadarida brasiliensis
PRIMATES
Pongidae Gorilla gorilla beringei
CETACEA
Balaenopteridae Balaenoptera musculus
Megaptera novaeangliae
Balaenidae Balaena mysticetus
Eubalaena glacialis^1)
Eubalaena australis
-----------------
^1) Inregistrata in trecut ca Eubalaena glacialis (s.I).
CARNIVORA
Felidae Panthera uncia
PINNIPEDIA
Phocidae Monachus monachus*
PERISSODACTYLA
Equidae Equus grevyi
ARTIODACTYLA
Camelidae Vicugna vicugna* (cu exceptia
populatiilor peruviene)^1)
Cervidae Gervus elaphus barbarus
Bovidae Bos sauveli
Bos grunniens
Addax nasomaculatus
Gazella cuvieri Gazella dama
Gazella dorcas (numai
populatiile din nord-vestul
Africii) Gazella leptoceros
Oryx dammah*
-----------------
^1) Inregistrata in trecut ca Lama vicugna* (cu exceptia populatiilor peruviene).
AVESa
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae Diomedea albatrus
Procellariidae Pterodroma cahow
Pterodroma phaeopygia
PELECANIFORMES
Pelecanidae Pelecanus crispus*
Pelecanus onocrotalus (numai
populatiile palearctice)
CICONIIFORMESa
Ardeidae Egretta eulophotes
Ciconiidae Ciconia boyciana
Threskiornithidae Geronticus eremita
ANSERIFORMES
Anatidae Chloephaga rubidiceps*
Oxyura leucocephala*
FALCONIFORMESa
Accipitridae Haliaeetus albicilla*
Haliaeetus pelagicus*
GRUIFORMESa
Gruidae Grus japonensis*
Grus leucogeranus*
Grus nigricollis*
Otididae Chlamydotis undulata* (numai
populatiile din
nord-vestul Africii)
Otis tarda* (populatiile din
Europa centrala)
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae Numenius borealis*
Numenius tenuirostris*
Laridae Larus audouinii
Larus leucophthalmus
Larus relictus
Larus saundersi
Alcidae Synthliboramphus wumizusume
PASSERIFORMESa
Parulidae Dentdoica kirtlandii
Frigilidae Serinus syriacus
REPTILIA
TESTUDINATA
Cheloniidae Chelonia mydas*
Caretta caretta*
Eretmochelys imbricata*
Lepidochelys kempii*
Lepidochelys olivacea*
Dermochelyidae Dermochelys coriacea*
Polomedusidae Podocnemis expansa* (numai
populatiile din bazinul
superior al Amazonului).
CROCODYLIA
Gavialidae Gavialis gangeticus
PISCES
SILURIFORMES
Schilbeidae Pangasianodon gigas
ANEXA 2
INTERPRETARE
1. Speciile migratoare incluse in aceasta anexa sunt indicate astfel:
a) prin numele speciei sau al subspeciei; sau
b) ca fiind toate speciile migratoare incluse intr-un taxon superior sau desemnate ca parte a acestuia.
In afara de cazul cand nu se indica altfel, oriunde referirea este facuta la un taxon superior speciei, se intelege ca toate speciile migratoare ce apartin acelui taxon ar putea beneficia intr-o masura semnificativa de incheierea acordurilor.
2. Abrevierea spp., care urmeaza dupa numele unei familii sau al unui gen, este folosita pentru a arata ca toate speciile migratoare apartin acelei familii sau acelui gen.
3. Alte referinte la taxonii superiori speciei sunt numai in scopul informarii sau al clasificarii.
4. Abrevierea s.I. este folosita pentru a arata ca denumirea stiintifica este utilizata in intelesul ei larg.
5. Un asterisc (*) pus inaintea numelui unei specii sau al unui taxon superior arata ca specia sau o populatie separata a acelei specii ori una sau mai multe specii ce apartin acelui taxon superior sunt incluse in anexa nr. I.
MAMMALIA
CHIROPTERA
Phinolophidae P. spp. (numai populatii
europene) Vespertilionidae V. spp. (numai populatii europene)
Molossidae Tadarida teniotis
CETACEA
Platanistidae Platanista gangetica
Pontoporiidae Pontoporia blainvillei
Iniidae Inia geoffresis
Monodontidae Delphinapterus leucas
Monodon monoceros
Phocoenidae Phocoena phocoena (populatii
din Marea Nordului si Marea
Baltica, Atlanticul de
nord-vest si din Marea Neagra)
Neophocaena phocaenoides
Phocoenoides dalli
Delphinidae Sousa chinensis
Sousa tenuszii
Sotalia fluviatilis
Lagenorhynchus albirostris
(numai populatii din Marea
Nordului si din Marea Baltica)
Lagenorhynchus acutus (numai
populatii din Marea Nordului
si din Marea Baltica)
Lagenorhynchus australis
Grampus griseus (numai
populatii din Marea Nordului
si din Marea Baltica)
Tursiops truncatus (populatii
din Marea Nordului si Marea
Baltica, vestul Mediteranei
si din Marea Neagra)
Stenella attenuata (populatii
din zona de est a Pacificului)
Stenella longirostris
(populatii din zona de est
a Pacificului)
Stenella coeruleoalba
(populatii din zona de est a
Pacificului tropical si din
vestul Mediteranei)
Delphinus delphis (populatii
din Marea Nordului, Marea
Baltica, vestul Mediteranei,
Marea Neagra si zona estica
tropicala a Pacificului)
Orcaella brevirostris
Cephalorhynchus commersonii
(populatie sud-americana)
Cephalorhynchus heavisidii
Orcinus orca (populatii din
Atlanticul de nord-est si
Pacificul de nord-est)
Globicephala melas (numai
populatii din Marea Nordului
si Marea Baltica)^1)
-----------------
^1) Denumirea anterioara: Globicephala melaena (numai populatiile din Marea Nordului si Marea Baltica).
Ziphiidae Berardius bairdii
Hyperoodon ampullatus
PINNIPEDIA
Phocidae Phoca vitulina (numai
populatii din marea
Baltica si Marea Wadden)
Halichoerus grypus (numai
populatii din Marea Baltica)
Monachus monachus*
PROBOSCIDEA
Elephantidae Loxodonta africana
SIRENIA
Dugongidae Dugong dugon
ARTIODACTYLA
Camelidae Vicugna vicugna*^2)
Bovidae Oryx dammah*
Gazella gazella (numai
populatii asiatice)
--------------------
^2) Denumirea anterioara: Lama vicugna*.

AVESa
GAVIIFORMES
Gavidae Gavia stellata (populatii
palearctice occidentale)
Gavia artica artica
Gavia artica suschkini
Gavia immer immer (populatii
din Europa de nord-vest)
Gavia adamsii (populatii
palearctice occidentale)
PODICIPEDIFORMESa
Podicipedidae Podiceps griseigena griseigena
Podiceps auritus (populatii
palearctice occidentale)
PELECANIFORMESa
Phalacrocoracidae Phalacrocorax nigrogularis
Phalacrocorax pygmaeus
Pelecanidae Pelecanus onocrotalus*
(populatii palearctice
occidentale)
Pelecanus crispus*
CICONIIFORMES
Ardeidae Botaurus stellaris stellaris
(populatii palearctice
occidentale)
Ixobrychus minutus minutus
(populatii palearctice
occidentale)
Ixobrychus sturmii
Ardeola rufiventris
Ardeola idae
Egretta vinaceigula
Casmerodius albus albus
(populatii palearctice
occidentale)
Ardea purpurea purpurea
(populatiile care se
reproduc in palearcticul
occidental)
Ciconiidae Mycteria ibis
Ciconia episcopus microscelis
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Threskiornithidae Plegadis falcinellus
Geronticus eremita*
Threskiornis aethiopicus
aethiopicus
Platalea alba (excluzand
populatiile malgase)
Platalea leucorodia
Phoenicopteridae Ph. spp.
ANSERIFORMES
Anatidae A. spp.*
FALCONIFORMESa
Cathartidae C. spp.
Pandionidae Pandion haliaetus
Accipitridae A. spp.*
Falconidae F. spp.
GALLIFORMES
Phasianidae Coturnix coturnix coturnix
GRUIFORMESa
Rallidae Porzana porzana (populatiile
care se reproduc in
palearcticul occidental)
Porzana parva parva
Porzana pusilla intermedia
Fulica atra atra (populatiile
din Marea Neagra si Marea
Mediterana)
Aenigmatolimnas marginalis
Sarothrura boehmi
Gruidae Grus spp.*
Anthropoides virgo
Otididae Chlamydotis undulata* (numai
populatii asiatice)
Otis tarda*
CHARADRIIFORMESa
Recurvirostridae R. spp.
Dromadidae Dromas ardeola
Burhinidae Burhinus oedicnemus
Glareolidae Glareola pratincola
Glareola nordmanni
Charadriidae C. spp.
Scolopacidae S. spp.*
Phalaropodidae P. spp.
Laridae Larus hemprichii
Laridae Larus leucophthalmus*
Larus ichthyaetus
(populatiile din Eurasia
Occidentala si Africa)
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii*
Larus armenicus
Sternidae Sterna nilotica nilotica
(populatiile din Eurasia
Occidentala si Africa)
Sterna caspia (populatiile
din Eurasia Occidentala
si Africa)
Sterna maxima albidorsalis
Sterna bergii (populatiile
din Africa si Asia de
sud-vest)
Sterna sandvicensis sandvicensis Sterna dougallii (populatie
atlantica)
Sterna hirundo hirundo
(populatiile care se reproduc in
palearcticul occidental)
Sterna paradisaea
(populatiile atlantice)
Sterna albifrons
Sterna saundersi
Sterna balaenarum
Sterna repressa
Chlidonias niger niger
Chlidonias leucopterus
(populatiile din Eurasia
Occidentala si Africa)
CORACIIFORMES
Meropidae Merops apiaster
Coraciidae Coracias garrulus
PASSERIFORMES
Muscicapidae M. (s.I.) spp.
REPTILIA
TESTUDINATA
Cheloniidae C. spp.*
Dermochelyidae D. spp.*
Pelomedusidae Podocnemis expansa*
CROCODYLIA Crocodylidae Crocodylus porosus
PISCES
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae Acipenser fulverscens
INSECTA
LEPIDOPTERA
Danaidae Danaus plexippus